Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – Huta Gliwicka – Huta Kluczborska

Biografie – Szkoły ETE –  Adopcja    

 

 

Wilhelm Kalide

 

 28.4.1795 30.7.1870  

 

 

   Pełna biografia w książce „Cmentarz Hutniczy w Gliwicach”

  

 

   Urodził się w Królewskiej Hucie (Chorzowie) w rodzinie inspektora hutniczego. W tamtejszej hucie terminował od 1809 roku, a w roku 1812 został oddelegowany do gliwickiej Odlewni Żeliwa. Po powrocie z wojny w 1814 roku był zatrudniony jako pretendent hutniczy w Hucie Kluczborskiej, gdzie poznał swoją żonę. Po przeniesieniu do Wrocławia sekretarza Huty Gliwickiej Chuchula, Kalide został jego następcą. 

   W roku 1830 został mistrzem hutniczym i członkiem Urzędu ds. Hut w Gliwicach, a następnie inspektorem hutniczym.

   Po 1848 roku Wilhelm Kalide rozwinął nowe działy produkcji m.in.: garnki i rury dla sieci gazowniczej i wodnej. Był także autorem rysunków do katalogów reklamowych.

   W roku 1857 został nominowany radcą górniczym, cztery lata później przeszedł na emeryturę. Z tej okazji otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Gliwic. Po przejściu na emeryturę, nadal udzielał się społecznie m.in był członkiem ewangelickiej rady parafialnej.

 

 

 

[1] Archiwum Państwowe w Gliwicach 

[2] Völkel O., Wilhelm Kalide, [w:] Gleiwitzer-Beuthener-Tarnowitzer Heimatblatt, nr 11, Steinheim/M 1961, s.27-28, tłum. Mrożek S.