Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – Huta Gliwicka – Huta Malapane

Biografie Szkoła Podstawowa nr 36 Adopcja  

 

 

Gerhard Peschke

 

1876 3.1.1919

 

  

 

„...Asesor Górniczy i Inspektor Hutniczy - od 1 stycznia 1917 roku z ogromną pilnością i sumiennością pełnił służbę w naszych zakładach (Państwowy Urząd Hutniczy w Gliwicach i Małej Panwi) aż do chwili gdy ciężka choroba przedwcześnie zakończyła Jego najpiękniejsze marzenia. Za cechy charakteru był bardzo ceniony zarówno przez urzędników jak i robotników...”

 

 

[1] Archiwum Państwowe w Gliwicach