Cmentarz Hutniczy w Gliwicach 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

2.11.2013

Droga Krzyżowa na cmentarzu

(fot. Jerzy Olejnik)

Masz uwagi albo nowe informacje ? 

Napisz

 malpro7@gmail.com

2.11.2013

Zakończenie sezonu

(fot. Wojciech Baran)

8.10.2013 

montaż tablicy Dowergów

26.09.2013 

Szkoła Podstawowa nr 36 przyjęła za patrona Johna Baildona

 23.08.2013

150 rocznica śmierci Theodora Kalidego uroczystości na cmentarzu przypomnienie postaci i twórczości Kalidego składanie wiązanek oprowadzanie

 13.05.2013

Grób swojej prababki odwiedziły Beate i ... (wszystkiego się dopytam). Przy okazji bijąc się w piersi twierdzą, że grób dziadka Paula Dowerga to nasz kuty", a jeśli nie, to w każdym razie wyglądał identycznie. Tak więc z braku innych przesłanek przyporządkowujemy kutemu Paula Dowerga dostanę zdjęcie i dane i mam już pomysł na tablicę

10.05.2013 

Lekcja historii Gimnazjum nr 10

27.04.2013

Opóźnione z powodu pogody rozpoczęcie sezonu

22.05.2013

Opóźnione rozpoczęcie sezonu 2013

Dzień Ziemi" SP 36

Rok 2013 – Rokiem Theodora Kalide"

 

 

9 i 14 września 2012 uroczystości związane z powrotem nagrobka Johna Baildona na Cmentarz Hutniczy

 

więcej

22.04.2012 prezentacja historii i projektu odbudowy kaplicy w "Galerii Secesja"

 

15.03.2012 trwa konserwacja nagrobka Johna Baildona

15.03.2011 prelekcja i zapoznanie ze tą stroną o cmentarzu uczniów gimnazjum nr 7 w Gliwicach

15.02.2011 montaż na cmentarzu scalonych i uzupełnionych elementów nagrobków, fragmenty płyt zostały uzupełnione odnalezionymi w archiwum informacjami

rodzeństwo Korn
Krafft Knorr
NN

22.01 28.01.2011 naprawa uszkodzonego fundamentu i ponowne ustawienie nagrobka Wilhelma Kalide

....

19.01.2011 dzięki odnalezionej w archiwum nieznanej dotąd fotografii udało się nareszcie odczytać większość tekstu na tablicy nagrobnej Theodora Kalide

...

9.12.2010 udział wraz ze Szkolą Podstawową nr 36 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej Otwarta szkoła" 

...

 

26.11.2010 udział w I sesji historycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, nawiązanie kontaktów z kolejnymi szkołami chętnymi do współpracy

23.11.2010 montaż na Cmentarzu czterech tablic na grobach symbolicznych