Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

 

AKTUELLES

 

 

 

9 i 14 września 2012 uroczystości związane z powrotem nagrobka Johna Baildona na Cmentarz Hutniczy

 

więcej

Masz uwagi albo nowe informacje ? 

Napisz

 malpro7@gmail.com

22.04.2012 prezentacja historii i projektu odbudowy kaplicy w "Galerii Secesja"

 

15.03.2012 trwa konserwacja nagrobka Johna Baildona

15.03.2011 prelekcja i zapoznanie ze tą stroną o cmentarzu uczniów gimnazjum nr 7 w Gliwicach

15.02.2011 montaż na cmentarzu scalonych i uzupełnionych elementów nagrobków, fragmenty płyt zostały uzupełnione odnalezionymi w archiwum informacjami

rodzeństwo Korn
Krafft Knorr
NN

22.01 28.01.2011 naprawa uszkodzonego fundamentu i ponowne ustawienie nagrobka Wilhelma Kalide

....

19.01.2011 dzięki odnalezionej w archiwum nieznanej dotąd fotografii udało się nareszcie odczytać większość tekstu na tablicy nagrobnej Theodora Kalide

...

9.12.2010 udział wraz ze Szkolą Podstawową nr 36 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej Otwarta szkoła" 

...

 

26.11.2010 udział w I sesji historycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Ekonomicznych, nawiązanie kontaktów z kolejnymi szkołami chętnymi do współpracy

23.11.2010 montaż na Cmentarzu czterech tablic na grobach symbolicznych