Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje nagrobki

 

 

 

 Gottlieb Jacob

SYMBOLICZNY

 

 

Koncepcja - praca semestralna - Daniel Wachowicz - stud. WA Pol. ¦l. - kier. dr in¿. arch. El¿bieta Szponar-Regulska