Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje nagrobki

 

 

 

Gerhard Peschke

ORYGINALNY

 

 

Prace konserwatorskie wykonała pracownia "Konserwacja Dzieł Sztuki i Zabytków, mgr Jakub Drożdż" 

                                                                               30-403 Kraków Al. Gen. Skrzyneckiego 13/2

Finansowanie - pieniądze uzyskane ze sprzedaży przewodnika wykonanego przez stowarzyszenie

Prace przygotowawcze – członkowie stowarzyszenia

Odbiór – Ewa Pokorska-Ożóg – miejski konserwator zabytków z Gliwic, 

                Ryszard Szopa – miejski konserwator zabytków z Chorzowa

Leszek Szynter