Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

 

 

 Zamierzenia i realizacje

 

 

Zamierzenia

i realizacje

 

Ogrodzenie

 

Krzyż

 

Kaplica

 

Lapidarium

 

Nagrobki

 

Adopcja

 

 

Edukacja

 

 

 

Plan zamierzeń złożony u Woj. Konserwatora Zabytków w Katowicach III.2002

Renowacja wykonana przez pana Bernarda Klinika V.2005

Renowacje wykonane z funduszy zarobionych na przewodniku po mieście VIII.2005

Renowacja wykonana z darowizny „Hydroinstalmet” 2006

Projekt złożony na ręce Woj. Konserwatora Zabytków i władz miejskich podczas wizji na cmentarzu 2007

Renowacje wykonane własnymi siłami w latach 2005–2009

Projekty zrealizowane w latach 2009–2010

Projekt realizowany we współpracy ze szkołami „Ślady przeszłości”

Projekty zrealizowane w roku 2011

Plany perspektywiczne