Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Adopcja    Plany

 

 

 Plan zamierzeń 

złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 

marzec 2002  

 

 

 

ZAMIERZENIA

STOPIEŃ REALIZACJI

1.

Inwentaryzacja cmentarza, zdobywanie informacji o osobach pochowanych

inwentaryzacja wykonywana sukcesywnie w miarę postępu prac odkrywkowych, kwerenda archiwalna nieustająca

2.

Umieszczenie tablicy informacyjnej przy wejściu

tablice informacyjne umieszczone w obrębie cmentarza  >>>

3.

Ogrodzenie cmentarza + oświetlenie

wykonane w 2006 z funduszy Samorządu  >>>

4.

Pielęgnowanie zachowanych grobów  

praca nieustająca >>>

5.

Umieszczenie na grobach bezimiennych dwujęzycznych tablic „Niech spoczywa w pokoju”

rezygnacja

6.

Wmurowanie w nowe ogrodzenie tablic odnalezionych w miejscach niezwiązanych z konkretnym grobem, bądź w kawałkach rozrzuconych po cmentarzu

rezygnacja na rzecz grobów symbolicznych

7.

Upamiętnienie tablicą w portyku znanych osobistości pochowanych na cmentarzu w miejscu nieustalonym

rezygnacja na rzecz grobów symbolicznych

8.

Lwy – zlokalizować miejsce i umieścić na postumentach (zachowały się oryginalne modele tych lwów autorstwa Schadowa)

brak funduszy

9.

Kaplica – odbudować sam portyk o proporcjach wg zachowanych zdjęć, bez wewnętrznego pomieszczenia – w portyku miejsce na „wieczny ogień” i tablice pamiątkowe

projekt wykonany czeka na akceptację konserwatora