Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Adopcja   Plany

 

 

Renowacja wykonana z darowizny  „Hydroinstalmet”

2006

 

 

Prace konserwatorskie wykonała pracownia "Konserwacja Dzieł Sztuki i Zabytków, mgr Jakub Drożdż" 

                                                                                    30-403 Kraków Al. Gen. Skrzyneckiego 13/2

Prace przygotowawcze i wykończeniowe – członkowie stowarzyszenia: 

fundament Marian Jabłoński

obramowanie – Marek Klimurczyk i Bogusław Maliszewski