Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Adopcja    Plany

 

 

Projekt złożony na ręce Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

i władz miejskich podczas wizji na cmentarzu 

2007

 

 

fundament wykonał Marian Jabłoński, postument od franciszkanów, blok piaskowca zakupiony z dotacji UM, plansze wykonała firma Raster

 

planszę wykonała firma Raster

 

planszę wykonała firma Raster

 

czyszczenie, scalenie, malowanie wykonał Leszek Szynter

 

czyszczenie, scalenie, malowanie, osadzenie – Leszek Szynter

 

scalenie fragmentów tabliczki 

- Anna Wątorska

fundament i mocowanie tabliczki Marian Jabłoński

Repliki tabliczek wykonała firma

ELIPSA-PORCELANA
01-501 Warszawa ul. J. Popiełuszki 2 m 6

fundament i mocowanie tabliczki Marian Jabłoński

 

tymczasowo

 

Prace renowacyjne, napisy i scalanie wykonała 

Firma Kamieniarska SLAB Żołnierczyk 
44-100 GLIWICE ul. Łabędzka 17

uzupełnienie napisów i projekt: Małgorzata Malanowicz

 

Wykonanie fundamentu, podpory i osadzenie tablicy 

Firma Budowlana "Krzycho"
43-178 ORNONTOWICE ul.
Tartaczna 1

projekt podpory: Małgorzata Malanowicz

czyszczenie i scalenie tablicy: Leszek Szynter

wyrównanie tablicy i uzupełnienie napisów: Anna Wątorska