Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011  2012 Adopcja   Plany

 

 

Renowacje wykonane z funduszy 

zarobionych na sprzedaży przewodnika po mieście

sierpień 2005

 

 

Prace konserwatorskie wykonała pracownia "Konserwacja Dzieł Sztuki i Zabytków, mgr Jakub Drożdż" 

                                                                               30-403 Kraków Al. Gen. Skrzyneckiego 13/2

Prace przygotowawcze – członkowie stowarzyszenia

Odbiór – Ewa Pokorska-Ożóg – miejski konserwator zabytków z Gliwic, 

                Ryszard Szopa – miejski konserwator zabytków z Chorzowa

Arns

renowacja

Maciej Porański, Adam Łysiak, Leszek Szynter, Irek Czaja

 

Peschke

renowacja

 

Leszek Szynter