Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011  2012 Adopcja   Plany

 

 

Renowacja wykonana przez pana Bernarda Klinika na koszt własny

kwiecień/maj 2005

 

 

Prace renowacyjne wykonał Zakład Rzemieślniczy „Klinik” 44-100 GLIWICE ul. Mikołowska 3 

Prace przygotowawcze – członkowie stowarzyszenia

Odsłonięcie 17 maja 2005 przez prof. Franciszka Maurera

 

 

Wojciech Kwietniewski, Adam Łysiak, Leszek Szynter, Maciej Porański

Wojciech Kwietniewski, Iwona Wrodarczyk, Małgorzata Malanowicz, prof. Franciszek Maurer, Maciej Porański, Leszek Szynter, Katarzyna Wojtynek