Cmentarz Hutniczy w Gliwicach  projekty i realizacje

Zamierzenia i realizacje

 

 

 

2002 V.2005 VIII.2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 Adopcja    Plany

 

 

Projekt „Ślady przeszłości” realizowany we współpracy ze szkołami

2010–2011

 

 

L.P.

SZKOŁA

PROJEKTOWANE NAGROBKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

REALIZACJA

1.

Szkoła Podstawowa nr 9

Wilhelm Kiss

 

 

Sophie Seidensticker

 

 

2.

Szkoła Podstawowa nr 36

John Baildon

budżet miejski

 +

Karl Juengst

Metamorfozy

+

Rheinhold Arns

Metamorfozy

+

Theodor Stentz

 

 

JWO Schulze

 

 

Gerhard Peschke

Metamorfozy

+

3.

Szkoła Społeczna

Richard Wachler

Metamorfozy

+

4.

Szkoły ETE

Theodor Kalide

sponsor prywatny

+

Wilhelm Kalide

Metamorfozy + dotacja

+

Gottlieb Jacob

   
5.

Gimnazjum nr 10

Leopoldyna Blandowska

Metamorfozy

+

Wilhelm Blandowski

   
6.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Familie Chuchul

Metamorfozy

+

Familie Korn

Metamorfozy

+

7.

Gimnazjum nr 17

Wilhelm Schulze

Metamorfozy

+

8.

Liceum Ogólnokształcące nr 2

August Holtzhausen

Metamorfozy

+

Carl Schottelius

Metamorfozy

+
9.

Gimnazjum nr 7

Walli von Windheim

Metamorfozy

+

10.

Liceum Ogólnokształcące nr 7

 Beermannowie    
11.

Gimnazjum nr 14

Charlotte Raeschke

Metamorfozy

+

12.

Liceum Ogólnokształcące nr 1

Familie Brand

   
13.

Gimnazjum nr 11

Carl Eck

   

Gustav Scharf

Metamorfozy

+

14.

Technikum nr 9

Carl Liwowsky

MZUK

+

Michael Kochanowski

   
15.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Heinrich Hennig

   

Louis Beyerhaus

   
         

 

 

Christoph Mendel

 

 

 

 

Friedrich Preisler