Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Dokumentacja

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Dokumentation

     

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

   

Dokumenty archiw.

Archivdokumente

 


Zbiory
Sammlungen

Wzorniki Musterbücher 

 


Promocja
Werbung

Znaleziska Gefunden 

 
 

1.

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend die Anlage und Unterhaltung eines Begrabniss-Platzes,  vol.2, 1.11.188730.5.1915 (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące założenia i utrzymania miejsca pochówków), Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe Katowicach, Oddział w Gliwicach

2.

Acta des Königlichen Hütten-Amtes zur Eisengiesserei bei Gleiwitz betreffend verschiedene Personale....., (Akta Królewskiego Urzędu Hutniczego Odlewni Żelaza w Gliwicach dotyczące różnych spraw personalnych) Pruska Górniczo-Hutnicza Spółka Akcyjna Urząd Hutniczy w Gliwicach, sygn. 15\110\0, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach, część I dotycząca śmierci i pochówku dyrektora Arnsa

3.

Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu Archiwum Państwowe w Opolu, zespół nr 46, teczka nr 167

 

4.

Eksplozja na Cmentarzu Hutniczym

Oberschlesien im Bild, nr 17/1924, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach