Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Realizacje

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Umsetzung

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen

Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

Ogrodzenie

Friedhofszaun

Krzyż

Kreuz

Lapidarium

Lapidarium

 

 

Plan interaktywny

Interaktiver Friedhofsplan

Chronologia prac  /  Chronologie der Werke

 

odnaleziony – bez ingerencji

 

wykonany przez rodzinę 

 

UM / Miejski Zakład Usług Komunalnych 

 

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych 

 

pozostałe prace zostały zainicjowane i w większej części wykonane przez członków stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy

 

 

2002 2003
Familie Furgoll Familie Skornia Friederike Bräuer Paul Kűnnecke

Hugo Golibersuch

Franz Liwowsky
           
2003 2004 2005
NN  Wilhelm Schulze  Heinrich Schikora

Theodor Kalide

Reinhold Arns

Gerhard Peschke

2005 2006
Urszula Weiner  Bruno Brand NN NN 

Ogrodzenie 

Walter Siekierka
           
2006 2007 
Gustav Scharf Wilhelm Windheim

Emilie Kaschek

 Karl Okon

Mariechen Rukop

Wilhelm Kalide
           
2007  2008
 Familie Lopatta Hedwig Chuchul  Karl Ogorek  Krzyż  Charlotte Räschke  Familie Dowerg
           
2008  2009
Mariechen John Selma Grunwald

Charlotte Raczek

Marie Hillinger 

Ant. Szendzielarz 

Familie Jüngst 

           
2010 2011 
   
Leop. Blandowska  August Holtzhausen

Carl Schottellius 

Richard Wachler  Knorr Krafft  Geschwister Korn 
           
2011 2012 2013
 
 NN Antonie Lablack

John Baildon

Friedrich Wawerda

Familie Dowerg

Friedrich Beyerhaus

           
2013 2014 2015 2017 2022

Wilhelm Beermann

Carl Eck  bezimiennym Józef Koryzna Gottlieb Jacob Wilh. Blandowski
           
2022 2023

Theodor Stentz

JWO Schulze Christoph Mendel Reinhold Arns Theodor Kalide Wilhelm Kalide
           
2024
           
           
 
POCZEKALNIA  /  WARTEZIMMER
Familie Brand NN Oswald Lablack Mich. Kochanowski  Wilhelm Kiss Joseph Kahnert
           
Franz Galonska Wictor Galonska Fr. Werdermann Heinrich Hennig Johannes ... Johann Guzy
            
 
Helene Makiolla Marie Wischka Paul. Szwagrowski Elisabeth Mondry A. i G. Smyczek  
Henny Bűchtemann Friedrich Knappe Alexander ... Caroline Kunitzky Marie Restel Car. Kannewischer
           
Otto Haussknecht Alfred Gutsmann Friedrich Preisler