Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Biografie

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz
Biografien

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen


Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 Eisengiesserei
Rodziny / 
Familien

Eisengiesserei
Kadra zakładu Mitarbeiter


Inni
Andere

 

 

w opracowaniu / in Entwicklung


 

Pochowani na Cmentarzu Hutniczym / Begraben auf dem Hüttenfriedhof

 Dyrektorzy Huty  /  Direktoren der Hütte

John Baildon

JWO Schulze

Wilhelm Kalide Theodor Stentz Karl Jüngst
   
Reinhold Arns   graf von Einsiedel Carl W. Brand
 

 Inżynierowie, inspektorzy, urzędnicy Huty /  Ingenieure, Inspektoren, Beamten fűr Hűtte

August Holzhausen Wilhelm Kiss Carl Schottelius Carl Eck Wilhelm Beermann
   
Gustav Scharf Richard Wachler Inni / Andere    
 

Artyści i modelarze  /  Künstler und Modelleuren

„Pro memoria”
Christian Mendel Louis Beyerhaus Theodor Kalide Friedrich Preisler Wilhelm Blandowski
 

Nauczyciele  /  Lehrer

 
Friedrich Knappe Heinrich Hennig Albert Dowerg Ernst Rukop  
Kadra szkoły hutniczej  /  Lehrer fűr Hűttenschule  
     
Gustav Hoffmann Otto Haußknecht      
Szkoła symultaniczna Ib (stara szkoła) Oberrealschule
Dyrektor / Direktor
     
 

Ważne osoby spoza Huty  /  Wichtige Leute außerhalb der Hütte

pastor

Gottlieb Jacob

prokurator

Wilhelm von Wildheim

radny
Paul Dowerg

radny
Alfred Gutsmann
major
Friedrich Werdermann
     
Gutsbesitzer
Michael Kochanowski

Leopoldine

von Blandowski

     
 

Przemysłowcy  /  Industrielle

Carl Schottelius Carl Hennig Familie Dowerg Familie Brand Hermann Chuchul
zakłady budowy maszyn
Maschinenbauanstalt
fabryka wyrobów z drutu
Drahtwaren-fabrik
gazownia / Gasanstalt 
     
Oswald Lablack Franz Liwowsky       
pierwsze pole górnicze         
 
      

Materiały źródłowe / Quelle:
„Der Oberschlesische Wanderer” („Wędrowiec Górnośląski” – roczniki 1828–1944)
Księgi parafialne kościoła pw. Wszystkich Świętych (
Kirchenbücher der Allerheiligenkirche)
Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach (
Die Akten des Standesamtes)
Akta Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (
Oberbergamt Breslau) w Archiwum Państwowym w Katowicach

Akta Rodzin Gliwickich
– Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach
Urbarze miejskie, książki adresowe
Album zdjęć z atelier Wilhelma Beermanna znajdujący się w zasobach Muzeum w Gliwicach
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/  dostęp 10.03.2024
zdjęcia współczesne: członkowie stowarzyszenia Gliwickie Metamorfozy